A farewell, and a greeting 

Queen Elizabeth II with Prince Philip on the front steps of the Cambridge Town Hall, 1953. Photo: Cambridge Museum

Early last Friday, the world received the news that Queen Elizabeth II had passed away.  This week also we celebrate Māori Language Week, 50 years after the petition for te reo Māori was deliverd to parliament. Notably at the University of Waikato graduation ceremonies last Friday the Chancellor and Vice Chancellor acknowledged the passing of Queen Elizabeth II, and also celebrated the capping of graduands using te reo Māori – probably a first for a university.

This is a farewell to the very first reigning monarch of a colonising nation to apologise in person and to sign an apology in her very own hand to a people who suffered (and for too many continue to suffer) the adverse effects of the colonisation and the invasive practices of her predecessors.

This ‘poroporoaki’ celebrates and mourns her great strength of character, her wisdom, her true nobility.  It greets warmly her successor King Charles III, and shares his sadness at the loss of the head of his family, and of the family of the Commonwealth of Nations worldwide

Tēnei te pō!  Tēnei te pō!  Tēnei te pō!

Te pō i pēpeke; whakaahei a Tāne – miroi e Tāne –

Whakangaro atu ki a Papatūānuku !

Kuīni Irihāpeti II

Kuīni o Piritānia Nui Tonu

Kuīni o ngā whenua huhua huri noa te ao

Kuīni o Niu Tīreni –

Haere!

Haere ki te karapinepinetanga o ngō mātua tupuna e moe nei i te whenua;. Ki tō hoa tāne, ki te tini o iwi, te mano o tangata kei tua o Moriānuku e whanga nā ki a koe.

Ki te Pō-uriuri; Pō-tangotango; Pō-tiwhatiwha!

Ki te wahangūtanga kei te korekore!

Ka whatia iho ai te kuru o te marama – Taukei raro rā!

Kei Te Kīngi, Kīngi Taare Te Tuatoru –

E ara!  Whakatika mai!

Tangihia tō whaereere, te kōkā o ngā iwi huhua puta noa te ao; heoi anō.

Ko tōna kaihanga kua mea mai ki a ia kua nui tērā mōna, kua riro i a ia kia whakatā ki raro o ngōna parirau.  Kei runga kei tō Whare Kāhui

Ariki, heoti rā te Kīngi Māori Tuheitia Potatau Te Wherowhero VII me tōna nei Whare Ariki, te toimaha o ngō kōrua Kīngitanga.

Haere mai e te tau 50 o te Petihana Reo Māori, me ngā whakanuitanga i tō tau 50, hei aha koa te tangihanga, te mōteatea, o te whatumanawa ki a Kuīni Irihāpetia II, he karamihi o te ngākau ki a Kingi Tiāre III, kia tau iho ngā manaakitanga a Te Wāhi Ngaro ki runga ki a koutou tatou katoa, huri noa – Paimārire.

More Recent News

Marie adjusts to a kiwi way of life

Fewer school subjects and the strangeness of school uniforms are just a couple of life variations Rotary exchange student Marie Witzel is adjusting to. The 15-year-old from Graz in Austria arrived in New Zealand in…

Power to our people

A major infrastructure upgrade in Waipā has been announced this week. The region is to get a new Transpower-owned 220Kv national grid substation and a local network 33kV substation owned by Waipā Networks. The aim…

It’s cash for trash

Cambridge Primary School decided it was time to take out the trash – in a much smarter way. And now the school has been given a financial boost to keep the work going. “Seventy-five per…

More kākāpō at Maungatautari

The success of Sanctuary Mountain’s conservation efforts has been underlined with the arrival of another six kākāpō from the South Island The bird were released last week, a move enabled by Ngāi Tahu and welcomed…